نوآوری اجتماعی در خدمت مسئولیت اجتماعی

این سامانه در نظر دارد تا از ظرفیت اکوسیستم استارتاپی و جامعه خلاق و نوآور در راستای توانمند سازی اجتماعی افراد و گروه‌های مختلف استفاده نماید. شما می توانید پس از مشاهده شاخه‌های خدمات  در زمینه‌های آموزش، اشتغال‌، سلامت و مدیریت بحران و همچنین نمونه پروژه‌‌هایی که تا کنون انجام شده‌اند، نقش خود را انتخاب کرده تا از فرصت های همکاری در پروژه های مسئولیت اجتماعی بهره‌­مند شوید.

نوآوری اجتماعی در خدمت مسئولیت اجتماعی

این سامانه در نظر دارد تا از ظرفیت اکوسیستم استارتاپی و جامعه خلاق و نوآور در راستای توانمند سازی اجتماعی افراد و گروه‌های مختلف استفاده نماید. شما می توانید پس از مشاهده شاخه‌های خدمات  در زمینه‌های آموزش، اشتغال‌، سلامت و مدیریت بحران و همچنین نمونه پروژه‌‌هایی که تا کنون انجام شده‌اند، نقش خود را انتخاب کرده تا از فرصت های همکاری در پروژه های مسئولیت اجتماعی بهره­‌مند شوید.

نمونه پروژه‌ها

توسعه نگرش کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات - رویداد ۶

تهران

توسعه نگرش کارآفرینی در فناوری اطلاعات - رویداد ۸

تهران

طرح آموزش کودکان با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات

تهران

کمپ زمستانی برنامه نویسی دانش آموزانی

تهران

اشتغال صنایع دستی

ملی

توانمندسازی جوامع محلی پایلوت چابهار

چابهار

اشتغال صنایع‌ دستی توانمند سازی‌ جوامع‌ محلی

ملی

بقراط: خدمات پزشکی از راه دور به پزشکان

ملی

پلتفرم سلامت دیجیتال ژین

ملی

توسعه نگرش کارآفرینی در فناوری اطلاعات - رویداد ۴

تهران

آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - رویداد چهارم

تهران

پویش ایران همدل باهدف همدلی در ماه مبارک رمضان

ملی

پویش ایران همدل باهدف همدلی در ماه مبارک رمضان

ملی

آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - رویداد سوم

تهران

اشتغال صنایع‌ دستی توانمند سازی‌ جوامع‌ محلی

#در حال اجرا

۴۸۸ دوره آموزشی رایگان در لیموناد

#در حال اجرا

ما در چه شاخه هایی فعالیت می کنیم

نمونه پروژه‌ها

توسعه نگرش کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات - رویداد ۶

تهران

توسعه نگرش کارآفرینی در فناوری اطلاعات - رویداد ۸

تهران

طرح آموزش کودکان با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات

تهران

کمپ زمستانی برنامه نویسی دانش آموزانی

تهران

اشتغال صنایع دستی

ملی

توانمندسازی جوامع محلی پایلوت چابهار

چابهار

اشتغال صنایع‌ دستی توانمند سازی‌ جوامع‌ محلی

ملی

بقراط: خدمات پزشکی از راه دور به پزشکان

ملی

پلتفرم سلامت دیجیتال ژین

ملی

توسعه نگرش کارآفرینی در فناوری اطلاعات - رویداد ۴

تهران

آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - رویداد چهارم

تهران

پویش ایران همدل باهدف همدلی در ماه مبارک رمضان

ملی

پویش ایران همدل باهدف همدلی در ماه مبارک رمضان

ملی

آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات - رویداد سوم

تهران

اشتغال صنایع‌ دستی توانمند سازی‌ جوامع‌ محلی

#در حال اجرا

۴۸۸ دوره آموزشی رایگان در لیموناد

#در حال اجرا

برای شروع همکاری

برای شروع همکاری

ابتدا نقش خود را انتخاب کنید

ابتدا نقش خود را انتخاب کنید

تعریف کننده خدمت

در صورتی که قصد تعریف پروژه ای در حوزه مسئولیت اجتماعی دارید می توانید از اینجا اقدام فرمایید.

ارائه دهنده مسئولیت اجتماعی

اگر می توانید خدمتی در حوزه مسئولیت اجتماعی ارائه فرمایید از اینجا ثبت نام فرمایید.

دریافت کننده خدمت

لطفاً اگر متقاضی دریافت خدمت در حوزه مسئولیت اجتماعی هستید از اینجا ثبت نام فرمایید.

تجربه همکاری فعالان خدمات مسئولیت اجتماعی

تجربه همکاری فعالان خدمات مسئولیت اجتماعی

تجربه همکاری با برندها

تجربه همکاری با برندها

دست در دست هم توانستیم

1 +

تعداد اعضای حقیقی/حقوقی

1 +

پروژه در دست اجرا

1 +

تعداد تسهیلات

1 +

خدمات مشاوره ای

نوآوری اجتماعی در
خدمت مسئولیت اجتماعی

تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان – ورودی ۲۲ – ساختمان مرکزی
۹۸۲۱-۸۸۱۱۵۸۰۰+   ۹۸۲۱-۸۸۱۱۵۸۰۰+
noafarincsr@ito.gov.ir

سازمان فناوری اطلاعات ایران