تحقق یک رویای دانش‌آموزی و معرفی برگزیدگان الکام استارز2021

در ششمین دوره الکام استارز اهالی جوان زیست‌بوم استارتاپی کشور دور یکدیگر جمع شدند تا با نگاهی به آنچه که گذشتگان برای ما به یادگار گذاشته‌اند، به ترسیم راهبردی برای ساخت آینده کشور بپردازند.

ادامه مطلب