تربیت مربی کارآفرینی هنرستان‌ها با رویکرد کسب و کارهای فناورانه

دوره تربیت مربی کارآفرینی هنرستان‌ها با رویکرد کسب و کارهای فناورانه از امروز آغاز می‌شود به مدت سه روز ادامه دارد.

ادامه مطلب